Περι - Info

Προβληθείτε μεσα απο τις σελιδες του - www.arthellas.gr - σας πληροφορούμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους Καλλιτέχνες
Μια φωτογραφία (ταυτότητας )
Στοιχεία ( Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη, Τηλέφωνα, Fax, E-mail )
Βιογραφικό ( απο 150 λέξεις ) Ελληνικά και Αγγλικά
6 φωτογραφίες έργων με περιγραφή και διαστάσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή των
Gallery, Εταιρίες, Σωματεία, Οργανισμούς:

Mία φωτογραφία
Στοιχεία ( Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη, Τηλέφωνα, Fax, E-mail )
Βιογραφικό ( απο 150 λέξεις ) Ελληνικά και Αγγλικά
Ετησιο Πρόγραμμα ( Ελληνικά και Αγγλικά )Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή
των καταστημάτων και των φύλων:

Mία φωτογραφία
Στοιχεία ( Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη, Τηλέφωνα, Fax, E-mail )
Βιογραφικό ( απο 150 λέξεις ) Ελληνικά και Αγγλικά

Tα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε CD
( σε ηλεκτρονική μορφή ).


Email: [email protected]

Πίσω - Back
intenet art gallery